Ambassadör

Textbox Section

Bli en del av Peressa familjen genom att bli ambassadör. Som ni vet, är alla varumärken i samarbete med individer som kan exponera produkter för att underlätta vägen till slutkunden.

Vi bakom Peressa är angelägna att hitta lösningar mellan oss och ambassadören för att underlätta processen. Vi värnar inte enbart om slutkunden, utan även om samarbetet med ambassadören för att stärka en långsiktig relation.

Bli ambassadörSkickar