Rättsligt meddelande

PERESSA ACCESSORIES
Phone: 070-923 60 02
E-mail: info@peressa.com

Friskrivningsklausul

Innehåll
Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på informationen som ges. Skadeståndskrav rörande skador orsakade av användning av information som lämnats, inklusive någon form av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas.

Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av sidan eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden och information kan förlängas, ändras eller delvis eller helt raderas av författaren utan ett separat tillkännagivande.

Hänvisningar och länkar
Författaren är inte ansvarig för något innehåll länkat eller hänvisat till från dennes sidor – såvida han inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra besökarna att besöka dessa sidor. Om några skador inträffar genom användandet av informationen som presenteras där, kan endast författaren av de respektive sidorna vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Författaren är dessutom inte ansvarig för några inlägg eller meddelanden som publicerats av användare i diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor som tillhandahålls på denna sida.

Upphovsrätt
Författaren har inte avsett att använda något upphovsrättsskyddat material för publicering av, eller att ange upphovsrätt för, respektive objekt.

Material som skapats av författaren är upphovsrättsligt skyddat. Kopiering eller användning av föremål som diagram, ljud eller text i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan författarens samtycke.

Integritetspolicy
Om möjlighet av inmatning av person- eller affärsuppgifter (e-postadress, namn, adress) ges, sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla de erbjudna tjänsterna är tillåten – om och så långt det är tekniskt möjligt och rimligt – utan specificering av personuppgifter eller under specificering av anonymiserade data eller ett alias. Användningen av publicerade postadresser, telefon- eller faxnummer och e-postadresser för marknadsföring är förbjuden, brottslingar som skickar oönskad skräppost kommer att straffas.

Rättslig giltighet för denna friskrivningsklausul
Denna friskrivningsklausul ska betraktas som en del av den internetpublikation som du blev hänvisad från. Om delar eller individuella villkor i detta meddelande inte är lagliga eller korrekta förblir innehållet eller giltigheten i övriga delar opåverkade av detta faktum.

Information om tvistlösning online
Den Europeiska kommissionen erbjuder en Internetplattform för tvistlösning vid onlineköp (den så kallade "OS-plattformen"). Plattformen finns att tillgå på http://ec.europa.eu/consumers/odr