Villkor och bestämmelser

INTRODUKTION
Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.peressa.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Peressa Accessories HB, org. Nr 969777-3597.
Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till dessa villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren och före du använder vår sida.

BEKRÄFTELSE
När vi processar er beställning kommer vi att skicka en bekräftelse till din email-adress. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

BETALNING
Du kan välja att betala med bank- eller kreditkort. Detta ordnas visa Paypal Express. Peressa Accessories hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.
Betala med ditt bank- eller kreditkort säkert över nätet. Paypal Express hanterar din betalning med säker kryptering som behandlar era uppgifter med stor omsorg. Dina kortuppgifter skickas direkt till din bank och kan inte läsas eller få åtkomst av någon annan än din bank. Det utgår inga extra kostnader för kortbetalningar. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din order så kan den dock automatisk komma att avbeställas.

PRISER
Alla priser på Peressa Accessories hemsida är inklusive moms.
Länder som inte är med i EU är har särskilda moms- och tullförpliktelser.

BESTÄLLNINGAR
Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas till polisen. Detsamma gäller eventuella beställningar där Peressa Accessories misstänker brott.
Peressa Accessories förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera priser på beställningar om priset varit felaktigt alternativt korrigerats. Ifall ett angivet pris för en vara är uppenbart felaktigt så kan Peressa Accessories avbryta köpet och istället betala tillbaka pengarna till kunden.
Privata kunder har rätt att returnera en beställning inom 30 dagar från att de mottagit den. Denna rätt gäller dock under förutsättning att produkten och dess förpackning är i oförändrat skick. Om kunder utnyttjar sin rätt att skicka tillbaka sin order ska de kontakta Peressa Accessories för att få en adress att skicka varorna till. Kostnaderna för att skicka tillbaka produkterna betalas av kunden. Om en försändelse skadas under transport till kunden, så ska Peressa Accessories kontaktas inom 30 dagar från att kunden mottagit försändelsen.

GARANTI
Garantitiden är två år från köpdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på produkterna som sådan (macramé, zircon, färg på ringar). Andra delar än nu nämnda täcks inte av garantin. För att få en order utbytt under denna garanti, vänligen använd vårt kontaktformulär på ”kontakta oss” sidan. I ditt email så behöver du specificera ditt namn, din adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av den aktuella frågan. Slutligen, skriv ”returnering av köp” som ämnesrubrik i ditt email.
Vänligen notera dock att kostnader kommer att tas för reparationer/returer i följande fall. Detta gäller även under garantitiden.
• Fel eller skada orsakad av olämplig användning eller vårdslöshet där man ej följt smyckesvården (stötskador, vattenskador, kemikalieskada, slitage av band etc).
• Fel eller skada orsakad av eld, vatten eller en naturkatastrof.
• Naturliga estetiska förändringar som uppstått till följd av normal användning eller åldrande (mindre repor, ändring av färg på bandet, ringar, flagnande av guldet).
• Om garantin inte skickats med klockan i samband med reklamationen/reparationen.
Den här garantin garanterar att du kan få fria reparationer/ returer i enlighet med nu nämnda villkor och inom den tid som gäller för garantin. Garantin begränsar inte någon laglig rätt som gäller för dig som kund.

PERSONLIG INFORMATION
När du handlar på vår webbsida så kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Peressa Accessories behandlar all personlig information som konfidentiell. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du kan få detta ändrat eller borttaget. Peressa Accessories kan också använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida.

PRODUKTINFORMATION
Peressa Accessories har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan avisering. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten samt förbättra exponeringen till konsument så mycket som möjligt. Vi förbehåller oss dock för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar produkternas rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn/mobil eller enheten ni använder.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR
Peressa Accessories levererar över hela världen. Leveranser görs i samarbete med svenska posten och dess partners i andra länder. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta Peressa Accessories kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på Peressa Accessories hemsida inom 30 dagar från att du fått varorna. Detta är dock under förutsättning att varorna inte packats upp och är i samma skick som när du fick dem. Kostnaderna och risken för att transportera de returnerade varorna till Peressa Accessories ligger i kundens ansvar.
För det fall att du som kund upplever att leveransen av en vara är så pass försenad att du inte längre vill genomföra köpet är det på ditt ansvar att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste du ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förens du har fått en bekräftelse antingen via mail eller telefon av Peressa Accessories. Om en produkt inte längre säljs har Peressa Accessories rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. Peressa Accessories kommer att underrätta kunden om en returvara eller om motsvarande produkter finns tillgängliga.

KUNDKLAGOMåL
Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du underrätta Peressa Accessories så snart som möjligt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.
Eventuella klagomål ska göras till Peressa Accessories kundtjänst och via det kontaktformulär vi sammanfört er. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så kommer vi att återkomma till dig inom kort med instruktioner hur du ska gå till väga för återlämning av varan.
Felaktiga produkter som återlämnas till Peressa Accessories ska alltjämt behandlas varsamt och som om de var felfria. När det gäller samtliga returer är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transporten. För det fall att en återlämnad produkt inte har några fel kommer Peressa Accessories ta ut en avgift om 100 SEK i transportkostnad. Om en vara ska bytas ut så görs detta mot en vara av motsvarande modell. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning.

ANSVAR
Peressa Accessories ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor. Peressa Accessories har inget ansvar för indirekta förluster (t. ex. förlorad nedtid, förlorad data, extra arbete eller andra former av ekonomisk skada).

FORCE MAJEURE
Peressa Accessories ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Peressa Accessories kontroll. Som sådana omständigheter räknas statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Peressa Accessories eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHåLL
Vår webbsida kan inkludera användar-genererat innehåll från exempelvis sociala medier. Peressa Accessories gör inget anspråk på ägande av sådant innehåll (bilder och
videos m.m.) och tar inget juridiskt ansvar för det. För det fall du till exempel misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på hemsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

ÄGANDERÄTT
Alla produkter förblir Peressa Accessories egendom tills full betalning är gjord.

BEDRÄGERI
Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen- Peressa Accessories förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna hemsida. I den mån lag tillåter det ska svenska domstolar ha exklusiv jurisdiktion vad gäller någon tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, bortsett ifrån den mån Peressa Accessories självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/ användare i dennes hemort.

UPPSÄGNING
Peressa Accessories förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av hemsidan efter eget tycke. Till exempel om Peressa Accessories misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

ÄNDRINGAR
Peressa Accessories kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss så kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Peressa Accessories. Du ska därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.
Dessa allmänna villkor var senast uppdaterade 2016-10-07.